Graanteelt

Graanteelt

In de graanteelt hebben wij verschillende mogelijkheden, onder andere ploegen
of woelen en daarna zaaien. Tijdens de groei van het graan kunnen wij ook
de nodige gewasbescherming en bemesting verzorgen.
Het dorsen van het graan kan worden verzorgd door 3 combines, maar ook het
transport valt tot onze mogelijkheden.