Mest uitrijden

Mest uitrijden

We beschikken over een vaste mest strooier(s).
Deze kunnen minimaal 3 ton product per hectare verspreiden.

Voor verdere informatie kunt u ons altijd contacteren.